Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Επιδότηση για τα πρατήρια υγρών καυσίμων

Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για ενίσχυση των πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών-Εκροών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή μέτρηση του εισερχομένου και εξερχομένου καυσίμου.


Η διαδικασία προβλέπει την παροχή ειδικού κουπονιού προς τους δικαιούχους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων προκειμένου να καλύψουν μέρος της δαπάνης που απαιτείται για την εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος διαχείρισης των εισροών και των εκροών στα πρατήριά τους.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:
Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών-Εκροών
1.500 €
ανά πρατήριο
Υποσύστημα Αντλιών:
Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών
1.250 €
ανά πρατήριο
Υποσύστημα Δεξαμενών:
Controller (κονσόλα)
500 €
ανά πρατήριο
Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι
400 €
ανά δεξαμενή
Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:
Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ
300 €
ανά πρατήριο
Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων
200 €
ανά πρατήριο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου