Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Σχέδιο Δράσης για την Επιχειρηματικότητα Νεων μέσω του ΕΣΠΑ


Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί την πρώτη συνεκτική, αλληλοσυμπληρούμενη και ολοκληρωμένη προσπάθεια της Πολιτείας για την υποστήριξη της ηλικιακής ομάδας των νέων. Οι δράσεις έχουν σχεδιασθεί από το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Τουρισμού και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Συγκεκριμένα πρόκειται για 20 προγράμματα :


Δράσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν το Α΄Τρίμηνο του 2013:1.Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος) 
2.Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της απασχόλησης γυναικών μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 
3.Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών.
4 .Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών. 
5.Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο
6.Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους 
7. Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. .


Δράσεις που Υλοποιούνται:

1.Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης. 
2.Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
3. Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης. 
4. Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια) 
5. Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ) 
6. Πρακτική άσκηση Δημοσίων & Ιδιωτικών ΙΕΚ Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης  
7.  Πρακτική άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας - Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
8. Πρακτική άσκηση πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 
9. Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης .
10. Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια) 
11.Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) 
12.Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Πανεπιστήμια) 
13. Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (TEI)  Οι δράσεις που έχουν σχεδιασθεί από το Υπουργείο Εργασίας αφορούν σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, έχουν προϋπολογισμό 390 εκ €, και αφορούν σε 63.000 ωφελούμενους νέους.

Οι δράσεις που έχουν σχεδιασθεί από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Τουρισμού αφορούν σε προγράμματα ενίσχυσης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, μαθητείας και πρακτικής άσκησης, έχουν προϋπολογισμό 130 εκ €, και αφορούν σε 283.000 ωφελούμενους νέους.

Οι δράσεις που έχουν σχεδιασθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων αφορούν σε προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, έχουν προϋπολογισμό 80 εκ €, και αφορούν σε 3.100 ωφελούμενους νέους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου