Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Επιχειρηματικότητα Νέων μέσω του Επενδυτικού Νόμου

Εντός του Α εξαμήνου του 2014 αναμένεται η έναρξη του προγράμματος Επιχειρηματικότητας νέων μέσω του Επενδυτικού Νόμου. Στο συγκεκριμένο καθεστώς περιλαμβάνονται τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40) έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της Εταιρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου