Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011


Ο Επενδυτικός Νόμος 3908/11 αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό  επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιδοτηθούν σε ποσοστά που φτάνουν το 55% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Κατηγορίες Επενδύσεων
α. Γενικής Επιχειρηματικότητας, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων –παρέχεται Φοροαπαλλαγή στο 100% του ποσοστού ενίσχυσης


β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης, περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών - παρέχεται επιχορήγηση ή Leasing σε ποσοστό 90% του ποσοστού ενσίσχυσης.γ. Περιφερειακής Συνοχής, περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, - παρέχεται επιχορήγηση ή Leasing σε ποσοστό 80% του ποσοστού ενσίσχυσης
 Επιλέξιμες Ενέργειες α. Ιδρυση νέας μονάδας 
β. Επέκταση υπάρχουσας μονάδας
γ. Διαφοροποίηση Παραγωγικής διαδικασίας Βασικές Προϋποθέσεις 

·         Ο προϋπολογισµός  επένδυσης ανέρχεται από 200.000 € έως 20.000.000
·         Απαιτείται Ιδία Συμμετοχή 25% επί του Συνολικού Προϋπολογισμού 


Περισσότερες πληροφορίες

Analysis BC - 2310 365 155 - info@analysisbc.gr
Στεργίου Χρήστος - 6973214831
Φωτακίδης Δημήτριος - 6977703891
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου