Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Η πρώτη εικόνα για το ΕΣΠΑ 2014-2020


Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτές τις ημέρες το πρώτο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο  για το ΕΣΠΑ 2014 -2020 και ήδη σχεδιάζονται και προτείνονται δράσεις για την πορεία και τον χρονοπρογραμματισμό της επόμενης περιόδου. Πιο συγκεκριμένα :


O πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς τόνισε το ΕΠΣΑ αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για τη ανάπτυξη και ανέφερε ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2012 η απορροφητικότητα των προγραμμάτων έφτασε στο 55%, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 49%.

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως εντός του Μαίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι προτάσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς. Το χρονοδιάγραμμα κάνει λόγω για αποστολή των οριστικών προτάσεων στην ΕΕ εντός του 2013 και έναρξη του νέου ΕΣΠΑ από τους πρώτους μήνες του 2014.

Από την πλευρά του ο Επίτροπος αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική Γιοχάνες Χαν μετέφερε πως τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ θα διοχετευτούν προς τις ΜμΕ που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που παρουσιάζεται στο συνέδριο, οι δράσεις που αρχικά φαίνεται να έχουν προκριθεί είναι οι ακόλουθες :
 • Πρόγραμμα ενίσχυσης της Εξωστρέφειας
 • Ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του εμπορίου
 • Προγράμματα παραγωγικών επιχειρήσεων
 • Προγράμματα αξιοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού
 • Αναπτυξιακά προγράμματα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
 • Αναπροσανατολισμός της μεταποιητικής δραστηριότητας «παραδοσιακών» κλάδων προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. 
 • Πρόγραμμα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Ειδικές πολλαπλές δράσεις ενίσχυσης του Τουρισμού
 • Στοχευμένα προγράμματα ενίσχυσης της Απασχόλησης
 • Δράσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για την βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου