Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών


Το πρόγραμμα αφορά την Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών και υλοποιείται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να λάβουν μέρος τόσο υφιστάμενες επιχείρησης όσο και επιχειρήσεις που θα συσταθούν μελλοντικά.

Αναφορικά με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει :
 • Να ανήκουν στους προαναφερόμενους κλάδους
 • Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας διετίας (ή έτους αν λειτουργεί μικρότερο χρονικό διάστημα) να κυμαίνεται από τριάντα χιλιάδες ευρώ έως και 50 εκατομμύρια ευρώ.
 • Να απασχολούν από 0 έως 250 άτομα προσωπικό.
 • Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες.
 • Κεντρική Μακεδονία, Αττική, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο 
 • Αν. Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα 

Επιλέξιμες Δαπάνες:
 • Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας κτλ)
 • Συστήματα πυρόσβεσης - πυροπροστασία
 • Συστήματα ασφαλείας
 • Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών (ISO - HACCP κτλ)
 • Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης ς.
 • Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής (erp, crm, λογιστικά προγράμματα κτλ)
 • Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συστήματα αυτοματοποίησης
 • Αμοιβές Συμβούλων

Οικονομική ενίσχυση δικαιούχων

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση: 

·         50% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
·         40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
·         60% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 
·         50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις 

Για τον κλάδο της μεταποίησης και του τουρισμού ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 30.000,00€ μέχρι 300.000,00€
Για τον κλάδο του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών επενδυτικά σχέδια από 30.000,00€ μέχρι 80.000,00€


Ημερομηνίες

Οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα αναμένονται ενώ η διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται ως εξής:

 • Για τον κλάδο της μεταποίησης και του τουρισμού: 15 μήνες
 • Για τον κλάδο του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών : 10 μήνες

Περισσότερες πληροφορίες

Analysis Business Consulting - 2310365155
Στεργίου Χρήστος, Bsc Economics- 6973214831
Φωτακίδης Δημήτριος, Msc Economics- 6977703891

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου