Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΜΕΤΡΟ 313 - LEADER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Στα πλαίσια του προγράμματος "LEADER''  είναι ανοιχτό προς υποβολή το υπομέτρο 313 (Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων), που ειδικότερα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:


ΔΡΑΣΗ  L313-5: Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
 ΔΡΑΣΗ  L313- 6: Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
ΔΡΑΣΗ  L313- 7: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης καi προώθησης αγροτικού τουρισμού.
ΔΡΑΣΗ  L313- 8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

ΔΡΑΣΗ
Πληροφορίες
Δημόσια Δαπάνη
L313-5
Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης υψηλής ποιότητας στην περιοχή παρέμβασης, μικρής δυναμικότητας (μέχρι 40 κλίνες). Το στοιχείο της ποιότητας αφορά τόσο στην κτιριακή υποδομή (αρχιτεκτονική, υλικά) και τον εξοπλισμό, όσο και στη λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.*
610.000.00
L313-6
Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής (π.χ. παραδοσιακά καφενεία, αναψυκτήρια,  αθλητικές δραστηριότητες) στην περιοχή παρέμβασης, υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη  διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του φυσικού περιβάλλοντος. **
506.269,85€
L313-7
Ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού στην
περιοχή παρέμβασης, με σκοπό την οργάνωση πακέτων παρεχόμενων υπηρεσιών αγροτικού τουρισμού, σε συνδυασμό με την ανάδειξη και την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.**
60.000,00€
L313-8
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού στην περιοχή παρέμβασης, υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν το  φυσικό  και δομημένο περιβάλλον, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. Τέτοιες υπηρεσίες θεωρούνται οι εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, όπως δραστηριότητες ιππασίας, ποδηλασίας, πεζοπορίας, τοξοβολίας, σκοποβολής, αιωροπτερισμού και θερμαλισμού, οι χώροι αθλοπαιδιών, οι χώροι γευσιγνωσίας και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης (π.χ. χειροτεχνία, αγγειοπλαστική, κλπ). **
345.000,00€
* Λαγκαδά, Λουτρών Βόλβης, Άνω Σταυρού και Βρασνών
** Φίλυρου, Ασβεστοχωρίου,  Εξοχής,  Αγίου Βασιλείου,  Βασιλουδίου, Γερακαρούς, Λαγκαδικίων, Νικομηδινού, Στίβου, Περιστερώνα,  Λουτρών Βόλβης (οικισμός), Νέας Απολλωνίας, Μελισουργού, Απολλωνίας,  Νέας Μαδύτου,  Μοδίου,  Σταυρού, Άνω Σταυρού, Βρασνών, Ασπροβάλτας, Μικρής Βόλβης, Μεγάλης Βόλβης, Νυμφόπετρας, Προφήτη,Σχολαρίου, Ευαγελισμού, Ανάληψης,  Λαγκαδά, Χρυσαυγής,  Περιβολακίου, Λαγυνών, Καβαλαρίου, Αγχιάλου, Νέας Μεσήμβριας, Αγίου Αθανασίου, Γέφυρας, Βαθυλάκκου, Προχώματος (οικισμός και αγρόκτημα), Κουφαλίων,  Χαλκηδόνας, Ελεούσας, Παρθενίου, Άδενδρου, Βραχιάς,  Ανατολικού,  Λητής, Δρυμού, Μονολόφου (οικισμός και αγρόκτημα), Μελισσοχωρίου,  Νεοχωρούδας και Πενταλόφου.

Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ΔΕΝ ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Οικονομική Ενίσχυση
Το ποσοστό επιδότησης του υπομέτρου 313 είναι της τάξης του 50% ενώ το ανώτατο όριο προϋπολογισμού της κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000€.

Επιλέξιμες Δαπάνες
  • Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
  • Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
  •  Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.
  • Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών μόνο για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισμού, καθώς και δαπάνες για την αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης.
  • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης  των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
  • Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
  •  Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.


Ημερομηνίες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου