Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΜΕΤΡΟ 321 - LEADER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Στα πλαίσια του προγράμματος "LEADER''  είναι ανοιχτό προς υποβολή το υπομέτρο 321  (Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό), που ειδικότερα περιλαμβάνει την παρακάτω δράση:

“Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς-στήριξη πολιτιστικών φορέων μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών.”
Η δράση αφορά την ενίσχυση των αρμόδιων φορέων για την βελτίωση των  οργανωτικών μέσων για την διοργάνωση τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή και χαρακτηριστικά τοπικά αγροτικά προϊόντα αλλά και με την παράδοση του τόπου.
Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα ενίσχυσης για την κατασκευή χώρων εκθετηρίων, διαμόρφωσης χώρων εκδηλώσεων (χωρίσματα, προσθήκες, φωτισμοί κ.ο.κ.), τη δημιουργία και καταχώρηση διαφημίσεων για την εκδήλωση, τη σύνθεση-παραγωγή-διακίνηση υλικού δημοσιοποίησης και προβολής των εκδηλώσεων, τη μίσθωση χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση των εκδηλώσεων, την παραγωγή εκθεσιακού υλικού, την ενοικίαση οπτικοακουστικών μηχανημάτων, τη συμμετοχή παραδοσιακών μουσικών και χορευτικών συγκροτημάτων και την κατασκευή  - αγορά παραδοσιακών στολών και οργάνων.

Δικαιούχοι

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

Οικονομική Ενίσχυση

Το ποσοστό επιδότησης του υπομέτρου 321 είναι της τάξης του 75% ενώ το ανώτατο όριο προϋπολογισμού της κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.000€.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κ.α.).
  • Έξοδα δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων για την εκδήλωση σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
  • Έξοδα μίσθωσης χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση των εκδηλώσεων.
  • Δαπάνες διαμόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί, περίπτερα προβολής και πληροφόρησης κ.λπ.).
  • Αγορά εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων (video, οθόνες προβολής, μηχανήματα ήχου κ.λπ.).
  • Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογραφήσεις κ.λπ.).


Ημερομηνίες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου