Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στη δράση digi-mobile για τις επιχειρήσεις της Αττικής

Ανακοινώθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. η έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στη δράση digi-mobile για τις επιχειρήσεις της Αττικής στις 27 Σεπτεμβρίου 2012.

Στο πλαίσιο της δράσης digi-mobile έχουν υποβληθεί επιτυχώς μέχρι σήμερα περισσότερες από 8.800 αιτήσεις από επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ελλάδα (πλην της Αττικής), υπερκαλύπτοντας κατά πολύ υψηλό ποσοστό τον διαθέσιμο προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες Περιφέρειες (δημόσια χρηματοδότηση).

 Η δράση digi-mobile αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους 30.150.000,00 ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και ουσιαστική αξιοποίηση mobile εφαρμογών, ώστε να τις εντάξουν παραγωγικά στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», αξιοποιώντας πόρους από όλες τις Περιφέρειες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου