Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Εγκρίθηκαν 85 Ερευνητικά Έργα


Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας «Συνεργασία 2011-Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς»

Μετά την αξιολόγηση εγκρίνονται προς χρηματοδότηση οι ογδόντα πέντε (85) προτάσεις.
Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 61 εκ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου