Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Προκήρυξη της δεύτερης πρόσκλησης Leader του Ν. Γρεβενών

Προκηρύχθηκε η δεύτερη πρόσκληση για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 στον Νομό Γρεβενών. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 6.250.000 ευρώ και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 5 Οκτωβρίου 2012.


Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι :
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής παρέμβασης 
  • Ανάπτυξη πολυτομεακής Επιχειρηματικής δραστηριότητας με άξονα τον Τουρισμό
  • Αναβάθμιση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών
  • Ολοκληρωμένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων της  Αγροδιατροφικής αλυσίδαςΣτο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης "LEADER''  είναι ανοιχτά προς υποβολή μια σειρά από υπομέτρα και συγκεκριμένα:

·         Tο υπομέτρο 123A (Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων).
·         To υπομέτρο 123Β (Αύξηση της αξίας των Δασοκομικών Προϊόντων)
·         Tο υπομέτρο 311 (Δραστηριοποίηση Προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες).
·    Tο υπομέτρο 312 (Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων).
·        Tο υπομέτρο 313 (Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων).
·        Το υπομέτρο 321 (Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό)

Σημείωση : Το σύνολο των μέτρων αφορά ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις εκτός από το μέτρο 321 που αφορά Δημοσίους οργανισμούς. 

Δείτε τα ενημερωτικά των υπομέτρων εδώ. 


Οι περιοχές παρέμβασης του Νομού Γρεβενών :
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου