Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Παράταση στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών της δράσης "Εθνικό Αποθεματικό"

Σύμφωνα με την Α.Π.: 3970 / 1082 / Α2 / 23-07-2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δίνεται παράταση (μέχρι 13 Αυγούστου 2012) στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών καθώς και διευκρινήσεις στον Οδηγό του Προγράμματος«Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» και των Παραρτημάτων του (Δράση 1 και Δράση 2).


Η παράταση αφορά τόσο την πρόσληψη νεοπροσλαμβανομένου (εφόσον προβλεπόταν στο επενδυτικό σχέδιο) όσο και την αποστολή των δικαιολογητικών στους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, με την καταληκτική ημερομηνία να μεταφέρεται πλέον στις 13 Αυγούστου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου