Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Προκήρυξη Μέτρου 123Β "ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡOΪΟΝΤΩΝ"


Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δασοκομικών προϊόντων μέσω επενδύσεων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και ίδρυση των πολύ μικρών μονάδων μεταποίησης και στη βελτίωση της εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων. 

  
Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο με την πρωτογενή επεξεργασία των παρακάτω:
·         Στρογγυλή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων
·         Καυσόξυλα ,Ρητίνη, Φελλός, Ερικόριζα

και με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και χονδρική πώληση των παρακάτω προϊόντων:
·         Πριστή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών
·         Στύλοι ΔΕΗ, Σχίζες, στρογγύλια, βουβά
·         Ξύλο θρυμματισμού, Επικολλητά, αντικολλητά, MDF
·         Ξυλάνθρακες, Ξυλοκυτταρίνη, Λιγνίνη
·         Μοριοσανίδες, ινοσανίδες

* Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπό σύσταση) με έως 10 άτομα προσωπικό και μέγιστο κύκλο         εργασιών 2 εκατομμύρια ευρώ.


Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων
 Ο διαχωρισμός των επενδυτικών σχεδίων Ε1 και Ε2 γίνεται ως εξής:

1. Επενδυτικό Σχέδιο Ε1: Είναι το επενδυτικό σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι και 200.000 ευρώ.
2. Επενδυτικό Σχέδιο Ε2: Είναι το επενδυτικό σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των
200.000 ευρώ και μέχρι 2.000.000 ευρώ.

Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ


Τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

Για την Κατηγορία Ε1
·         Περιφέρειες Σύγκλισης - 50%
·         Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα - 40%  
·         Μικρά Νησιά Αιγαίου - 65%  
Για την Κατηγορία Ε2
·         Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα - 60%
·         Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα*- 35%  
·         Υπόλοιπες Περιφέρειες - 50%
 ·         Αττική - 40% 
* Οι Νομοί Ευρυτανίας, Φωκίδας  επιδοτούνται με 40%

Πεδίο Εφαρμογής
Όλη η Χώρα, με εξαίρεση από την Αττική μιας περιφέρειας με κέντρο το κέντρο Αθηνών και ακτίνα 40 χλμ.

Η Δράση 1 θα εφαρμοστεί με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Η Δράση 2 θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα.


Περιόδος υποβολής προτάσεων : 
Από  30 Ιουλίου 2012 έως και 19 Οκτωβρίου 2012

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δράση Ε1
1.1. Η προμήθεια εξοπλισμού όπως: υλοτομικά εργαλεία, εργαλεία αποφλοίωσης και τεμαχισμού, εργαλεία αποκομιδής και μεταφοράς δασικών προϊόντων.
1.2. Τα έργα υποδομής όπως: οι χώροι αποθήκευσης δασικών προϊόντων και υλικών υλοτομίας, η προστατευτική επεξεργασία  – ξήρανση στρογγυλής ξυλείας, η δημιουργία και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων πρώτης επεξεργασίας ξύλου.

Δράση Ε2
2.1. Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
2.2. Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικών.
2.3. Τις  εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, σαν επιλέξιμη δαπάνη στο επενδυτικό σχέδιο νέων μονάδων.
2.4. Την αγορά ειδικού τύπου οχημάτων, (φορτωτές, πλατφόρμες) αναγκαίων για την μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.
2.5. Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
2.6. Τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και άδειες ανέγερσης κτιρίων πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 12% του συνόλου.
2.7. Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς που αφορά μόνο επενδύσεις για την απόκτησή τους.
2.8. Στις μεταποιητικές μονάδες, αποτελεί επιλέξιμη δράση η ίδρυση μονάδων για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας σαν εναλλακτική μορφή ενέργειας μόνο για ιδία χρήση.
2.9. Αγορά Ηλεκτρονικών υπολογιστών (software και hardware) και σχετικού εξοπλισμού για σύνδεση με υποδομές 

Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου