Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Παράταση της προθεσμίας για τους δυνητικά δικαιούχους του ΕΣΠΑ

Με απόφαση του Υπουργείου παρατείνεται έως 20 Μαρτίου 2014 η προθεσμία κάλυψης των προϋποθέσεων  για τους επενδυτές που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως Δυνητικοί Δικαιούχοι.

Προϋπόθεση για την ένταξη των πρόσθετων έργων είναι η υποβολή από τον δικαιούχοέως τις 20.03.2014 (αντί για τις 28 Φεβρουαρίου που προέβλεπε η προηγούμενη απόφαση), ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως έως τις 5 μ.μ. στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου