Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Αποτελέσματα ΠΑΒΕΤ 2013

Ανακοινώθηκαν από την Γενική Γραμματεία Ερευνας και Ανάπτυξης τα αποτελέσματα της 
της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013)». Oγδόντα συνολικά τα χρηματοδοτούμενα έργα με πρόβλεψη για νέο κύκλο εγκρίσεων. 

Στο πλαίσιο της προκήρυξης υποβλήθηκαν 582 προτάσεις από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή από συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων, εκ των οποίων 18 απορρίφθηκαν κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο. Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβληθεισών προτάσεων ανερχόταν σε 216.986.164€ και η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη σε 139.739.033€.

Τονίζεται ότι λόγω του υψηλού επιπέδου των υποβληθεισών προτάσεων και της περιορισμένης διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της πράξης θα καταβληθεί προσπάθεια εξεύρεσης πρόσθετων κονδυλίων για την χρηματοδότηση μεγαλύτερου αριθμού προτάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου