Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

18,4 δις για την περιοδο 2014-2020 εξασφάλισε η Ελλάδα


Ανοιχτή παραμένει η κάνουλα των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για τουλάχιστον 7 ακόμη χρόνια σύμφωνα με απόφαση της Συνόδου Κορυφής. Η Ελλάδα θα αντλήσει κονδύλια συνολικού ύψους 18,4 δις ευρώ. Πιο συγκεκριμένα :


Η Ελλάδα εξασφαλίζει 14,5 δισ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 και 1,8 δισ. ευρώ από το διαρθρωτικό σκέλος της αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα με απόφαση του συμβουλίου προβλέπονται επιπλέον 2 δις μέσα στο 2016 λόγω της μεγάλης μείωσης του ΑΕΠ. 

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά το υπουργείο Ανάπτυξης, προβλέπονται: 

-6,34 δισ. ευρώ να κατευθυνθούν στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 

-3,41 δισ. ευρώ στο Ταμείο Συνοχής, δηλαδή σε έργα περιβάλλοντος και μεταφορές


-2,5 δισ. ευρώ στις ανεπτυγμένες περιφέρειες

-2,1 δισ. ευρώ στις περιφέρειες που βρίσκονται στο ενδιάμεσο στάδιο ανάπτυξης, 

-1,8 δισ. ευρώ στην αγροτική ανάπτυξη, 

-210 εκατ. ευρώ σε διακρατικά έργα, 

-160 εκατ. ευρώ στη νεανική απασχόληση, ενώ 

-2 δισ. ευρώ επιπλέον αναμένεται να διατεθούν το 2016 μετά την αναθεώρηση των στοιχείων με βάση την ύφεση. 

Πέρα από το σημαντικό οικονομικό όφελος που προκύπτει για την Ελλάδα, με την αύξηση των πόρων σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής, με τις  αποφάσεις αυτές υιοθετείται σειρά κανονιστικών ρυθμίσεων, που αναμένεται να διευκολύνουν σημαντικά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Συγκεκριμένα:

•Προβλέφθηκε για τις περιφέρειες της Αττικής και της Δυτ. Μακεδονίας σημαντικά αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης (80%), σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής (50% και 60% αντίστοιχα).
•Δόθηκε η δυνατότητα προσαύξησης όλων των ισχυόντων ποσοστών συγχρηματοδότησης κατά 10% στις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως η Ελλάδα.
•Για τις χώρες αυτές θα ισχύσει μεγαλύτερη προκαταβολή κατά την έναρξη των προγραμμάτων (1,5% τον πρώτο χρόνο, 1,5% το δεύτερο και 1% τον τρίτο αντί για 1%, 1% και 1% αντίστοιχα).
•Μετά την άρση των σχετικών περιορισμών, ο ΦΠΑ, στην περίπτωση που δεν ανακτάται, θα είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση, για το σύνολο των παρεμβάσεων.
•Ο αρχικά προβλεφθείς κανόνας Ν+2 χαλάρωσε κατά ένα χρόνο, δίνοντας μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Μέσα στην εβδομάδα ξεκινά ο προγραμματισμός της προγραμματιστικής περιόδου με συνάντηση  που θα έχει ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης με τους εκπροσώπους των διαχειριστικών αρχών.

Βασικό πυλώνας του σχεδιασμού θα αποτελέσει το δεκαετές μοντέλο ανάπτυξης που ετοιμάζουν το ΙΟΒΕ και το ΚΕΠΕ.

Δείτε το σύνολο των επενδυτικών προγραμμάτων ΕΔΩ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου