Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

2 νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης

Δυο νέες προσκλήσεις για δράσεις κατάρτισης ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η πρώτη αφορά την Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε Θέματα Εξωστρέφειας και η δεύτερη την επανακατάρτιση για απολυμένους / ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης Αυτοκινήτων, Κατασκευών - Δομικών Υλικών. Πιο συγκεκριμένα :

Πρόσκληση : Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε Θέματα Εξωστρέφειας με δράσεις Συμβουλευτικής-Mentoring και Κατάρτισης 

Στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης για  εργαζόμενους σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες, με  σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, των ΜΜΕ και των Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας. Η πρόσκληση περιλαμβάνει δύο δράσεις μια 22 ωρών και μια 40 ωρών, αμφότερες επιδοτούμενες   με 5 ευρώ ανά ώρα.


Πρόσκληση :  "2η Ευκαρία" - Πρόγραμμα συμβουλευτικής και επανακατάρτισης για απολυμένους / ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης Αυτοκινήτων, Κατασκευών - Δομικών Υλικών.

H "2η Ευκαιρία" είναι ένα πρόγραμμα επανακατάρτισης 280 ωρών επιδοτούμενων με 5€ μικτά ανα ώρα κατάρτισης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και αφορά 6.000 απολυμένους / ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης Αυτοκινήτων, Κατασκευών - Δομικών Υλικών.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δράσεις  μια για τον  Επαγγελματικό Προσανατολισμό και μια για την  Παρακολούθηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οι δυο προσκλήσεις είναι ανοιχτές για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου