Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

2η πρόσκληση Leader για τον Νομό Σερρών

Μέσω της Προσέγγισης Leader  (Άξονας 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης [ΠΑΑ]) προβλέπεται η ενίσχυση επιχειρήσεων διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης, επισκέψιμων αγροκτημάτων, βιομηχανικών μονάδων, κ.λπ. με ποσοστό έως 65% για έργα προϋπολογισμού έως €600.000.


Παραμένει ενεργή και η πρόσκληση για τον Νομό Θεσσαλονίκης. 

Τα μέτρα στα οποία οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους είναι τα ακόλουθα : 

Το υπομέτρο 123Α - Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προιόντων
Το υπομέτρο 311 - Δραστηριοποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες
Το υπομέτρο 312 - Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων 
Το υπομέτρο 312 - Ενθάρρυνση Τουριστικών δραστηριοτήτων 

Οι καταληκτικές ημερομηνίες για υποβολή επενδυτικών προτάσεων είναι οι ακόλουθες :

Νομός Θεσσαλονίκης : 30 Ιουλίου 2012
Νομός Σερρών : 17 Σεπτεμβρίου 2012 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου