Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Τι είναι τα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια JEREMIE ICT

Το Jeremie ICT  είναι xρηματοπιστωτικό προϊόν στα πλαίσια της πρωτοβουλίας JΕRΕΜΙΕ και αφορά  συγχρηματοδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια για την υλοποίηση επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies). To JEREMIE-ICT απευθύνεται σε:

·         Επιχειρήσεις & ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πληροφορικής και Επικοινωνιών προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για απόκτηση παγίων στοιχείων αλλά και για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού

·         Επιχειρήσεις & ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για την απόκτηση παγίων στοιχείων  τα οποία θα αφορούν σε δαπάνες για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 Ποσό Δανείου:  από € 25.000 μέχρι € 500.000 ανά επιχείρηση.

Διάρκεια αποπληρωμής:
  • μέχρι 48 μήνες για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης,
  • μέχρι 96 μήνες για χρηματοδοτήσεις παγίων στοιχείων.


Τα επιτόκια των δανείων είναι μεταβλητά (από 2,5%) και ορίζονται από την αξιολόγηση της εταιρείας που καταθέτει επιχειρηματικό σχέδιο για χρηματοδότηση, τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις και το ποσοστό ίδιας συμμετοχής. Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προϊόντος αυτού θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή που συνεισφέρει η τράπεζα. Το υπόλοιπο 50% του δανείου παρέχεται άτοκο από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το πρόγραμμα τρέχει από τις Τράπεζες Εθνική, Alpha Bank και Εμπορική και η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ορισθεί έως και 30/10/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου