Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Αλλαγή στις ημερομηνίες υποβολής του «ICT4GROWTH»


Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στη δράση «ICT4GROWTH» θα ανακοινωθεί από την εταιρία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για τον πρώτο κύκλο υποβολής, η οποία βάσει του Οδηγού της δράσης είχε οριστεί για τις 08-06-2012. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής θα ανακοινωθεί σύντομα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης.

Επιπλέον, με στόχο την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στη διαμόρφωση των επενδυτικών τους σχεδίων, θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο δικτυακό τόπο  της δράσης το «Έντυπο Υποβολής Αίτησης» καθώς και «Οδηγίες – Εξειδίκευση του Οδηγού της δράσης ICT4GROWTH».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου