Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Πεπ Εσπα β κύκλος - Γενικά στοιχεία

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.


Ο σχεδιασμός, oι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα στοιχεία των προϋπολογισμών που διατίθενται είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τις Περιφέρειες, με σκοπό να ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες τους και να αναδειχτούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Συνεπώς η Περιφερειακή στόχευση και διάσταση αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της.

Η παρούσα προδημοσίευση αφορά καταρχήν σε ενίσχυση ΜΜΕ. Περαιτέρω εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. 
 
Δείτε Αναλυτικές πληροφορίες για τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια ΕΔΩ.


Προϋπολογισμός και κατανομή πόρων 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 433,5 εκ. ευρώ.ΠΕΠ

Περιφέρεια

Συνολικός π/υ  ( Δ.Δ. σε €)

Υφιστάμενες επιχειρήσεις
νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
22.500.000,00
80%
20%
Κ. Μακεδονία
90.000.000,00
85%
15%
Δ. Μακεδονία
22.500.000,00
70%
30%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ
Ήπειρος
22.500.000,00
80%
20%
Στερεά Ελλάδα
18.000.000,00
70%
30%
Θεσσαλία
22.500.000,00
80%
20%
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Ιόνια
22.500.000,00
80%
20%
Δ. Ελλάδα
22.500.000,00
70%
30%
ΚΡΗΤΗ - ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Β. Αιγαίο
22.500.000,00
80%
20%
Ν. Αιγαίο
15.000.000,00
80%
20%
Κρήτη
22.500.000,00
80%
20%
ΑΤΤΙΚΗ
Αττική
130.500.000,00
80%
20%
Σύνολο
433.500.000,00


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου