Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011

Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, επέρχονται τροποποιήσεις ώστε να υπάρξει αύξηση των κινήτρων που δίνονται μέσα από το νέο Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 


Πιο Συγκεκριμένα :

 • Αυξάνεται από 40% σε 60% το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών για την κατασκευή επέκταση ή επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και των δαπανών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10%, φτάνοντας το 70% αν πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 • Αυξάνεται από 15 εκατ. ευρώ σε 20 εκατ. ευρώ το όριο των προβλεπόμενων ενισχύσεων οι οποίες μπορούν να δοθούν σε διάστημα μίας τετραετίας για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενταγμένη επένδυση στο αναπτυξιακό νόμο, φτάνει τα έργα που περιλαμβάνει η πρότασή τους να υλοποιούνται εντός της ίδιας περιφέρειας.

 • Στην ίδια διάταξη δίδεται η ευκολία από την ψήφιση του νόμου και για διάστημα δύο ετών να μην είναι υποχρεωτική υποβολή έγκρισης δανείου του φορέα της επένδυσης μαζί με την κατάθεση της επενδυτικής πρότασης.

 • Ο φορέας της Επένδυσης υποβάλει Αίτημα τροποποίησης όταν οι μεταβολές του Φυσικού ή/ και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ κατηγοριών ενεργειών ξεπερνούν το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

 • Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επανυποβολής του φακέλου -ο οποίος δεν υπήχθη στην προβλεπόμενη εξάμηνη περίοδο λόγω εξάντλησης των σχετικών διαθεσίμων πόρων- στην επόμενη περίοδο, χωρίς ο υποψήφιος επενδυτής να πρέπει να πληρώσει εκ νέου παράβολο.

 • Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες τις πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

 • Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες για τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Σημαντικές είναι και οι τροποποιήσεις που προωθεί η τροπολογία αυτή στον παλαιό Αναπτυξιακό Νόμο (3299/04) και αφορούν:

 • Κατάργηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης των 100.000 €.
 • Καθορίζεται κλιμακούμενο κόστος επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκώνανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε κάθε επενδυτής να λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει.
 • Επανεξετάζονται οι εκατοντάδες επενδύσεις που απορρίφθηκαν επειδή δεν προσκόμισαν κάποιο δικαιολογητικό εντός των προθεσμιών, λόγω καθυστέρησης δημόσιας υπηρεσίας.
 • Ανασυγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΥΠΑΑΝ
 • Παρέχεται παράταση 1 έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων

Δείτε ΕΔΩ το ενημερωτικό του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου