Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο προγραμματισμός του ΕΣΠΑ 2014-2020

Πραγματοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας η υποβολή της πρότασης από την Ελληνική πλευρά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ 2014- 2020. Διαβάστε αναλυτικά τα όσα παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης: 


 Το συνολικό ποσό του πακέτου ανέρχεται σε 20,8 δις ευρώ και στοχεύει στην επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα 9,6 δις ευρώ θα διατεθούν για τα τέσσερα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα, 5,4 δις ευρώ για τα περιφερειακά προγράμματα και τα υπόλοιπα αφορούν κονδύλια για την γεωργία.

Το υψηλότερο ποσοστό (25%) θα αποσπάσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» όπου προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν  την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις, την έρευνα και τεχνολογία, τις τηλεπικοινωνίες και πληροφορική, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, την ενέργεια και την απασχόληση με παρεμβάσεις που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Κάποια παραδείγματα  είναι: Logistics, Τουρισμός γενικά αλλά και ειδικές μορφές τουρισμού, Τομέας της Υγείας (Φαρμακευτικά προϊόντα, τουρισμός υγείας, υπηρεσίες υγείας), Αγροδιατροφικός τομέας, Τεχνολογίες (Πληροφορική και Επικοινωνίες), Παράγωγη και Εξοικονόμηση Ενεργείας, Δημιουργικές Βιομηχανίες, εξαγωγικές εμπορικές επιχειρήσεις κτλ.

Το δεύτερο πρόγραμμα θα απορροφήσει το 24% των κονδυλίων αφορά στην επιχειρηματικότητα σε σχέση με το περιβάλλον και τις μεταφορές και θα καλυφθούν οι ανάγκες εξελισσόμενων έργων και νέων είτε για υποδομές είτε σε περιβαλλοντικά έργα με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης στο πρόγραμμα Εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση με έμφαση σε δράσεις απασχόλησης για νέους και ανέργους.

Τέλος 400 εκ θα δοθούν για την μεταρρύθμιση του Δημοσίου μέσω αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις Περιφέρειες οι οποίες θα διαχειριστούν τα υπόλοιπα χρήματα (5,4 δις ευρώ), ποσοστό δηλαδή 35% σε σχέση με το 22% που διαχειρίζονται σήμερα.

Σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος, η τελική έγκριση των προγραμμάτων αναμένεται στο τέλος του α εξαμήνου του 2014.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου