Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Αξιολόγηση Προγράμματος ΠΑΒΕΤ

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση ολοκληρώθηκε το Α στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»


Στο πλαίσιο της πράξης υποβλήθηκαν συνολικά 582 προτάσεις από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή από συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων.

Κατά την τρέχουσα διαδικασία αξιολόγησης έχει ολοκληρωθεί ο προκαταρκτικός έλεγχος των προτάσεων κατά τον οποίο 18 προτάσεις απορρίφθηκαν λόγω μη κάλυψης των όρων και των τυπικών προδιαγραφών της πράξης.

Αυτήν την περίοδο, μετά την ολοκλήρωση της επιλογής αξιολογητών, οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογούνται από πενταμελείς θεματικές επιτροπές αξιολόγησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου