Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

Προκήρυξη Προγράμματος Εξωστρέφεια Β κύκλος

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ», δημόσιας δαπάνης ύψους 30 εκ. €. Το παρόν πρόγραμμα έχει στόχο την προώθηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» εντάσσεται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007­-2013» (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ) και αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων (ΥΠΑΝΥΠ) προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

To πρόγραμμα Στοχεύει :
 • Στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων Επιχειρήσεων
 • Στην προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.
 • Στην ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργιών βιομηχανίας - εμπορίου - υπηρεσιών και δεσμών συνεργασίας Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Σε σχετική δήλωσή ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης επισημαίνει τα εξής: «Προχωρούμε σήμερα στην προκήρυξη του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ». Τέτοιου είδους προγράμματα εξασφαλίζουν πολλαπλά οφέλη για την οικονομία: τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, αύξηση των εξαγωγών, υποστήριξη των επιχειρήσεων για την έναρξη ή την επέκταση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, δημιουργία θέσεων εργασίας, βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Αναμένουμε, όπως και στον πρώτο κύκλο υλοποίησης του προγράμματος, σημαντικό ενδιαφέρον από την αγορά και δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου η αξιολόγηση των αιτήσεων και η εκταμίευση των ενισχύσεων να γίνουν το συντομότερο».

Στόχοι Έργων (κατά την ολοκλήρωση)
 • Αποδεικτικά Εμπορικής Συνεργασίας με εκτός Ελλάδος Επιχειρήσεις (πχ τιμολόγια, προσύμφωνα συνεργασίας κτλ).
 •  Τεκμηρίωση Παρουσίας σε αγορές του Εξωτερικού.
 • Αύξηση Κύκλου Εργασιών προερχόμενου Από το εξωτερικό

Σημείωση: Μη επίτευξη των παραπάνω επιφέρει μείωση επιχορήγησης κατά 10%.

Επιλέξιμα Σχέδια-Προυποθέσεις

 • Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους.
 • Επιλέξιμες τόσο μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και συμπράξεις*
 • Έναρξη λειτουργίας πριν από την 01/01/2012.
 • Επιλέξιμοι Κλάδοι : Μεταποίηση, Κατασκευές, Υπηρεσίες, Χονδρικό Εμπόριο.
 • Ισχύει ο Κανόνας De Minimis Περί σώρευσης ενισχύσεων.
 • Δεν απαιτείται απόδειξη Ιδίας Συμμετοχής.
 • Κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου απαραίτητη είναι η ύπαρξη είτε νέου προϊόντος είτε είσοδος σε νέες αγορές.

*Τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων και απαραίτητα μια μεταποιητική στο σχήμα.

Επιλέξιμες Ενέργειες

Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω γενικές κατηγορίες ενεργειών:

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Ειδικές Εγκαταστάσεις.
 • Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών.
 • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές - στόχους.
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς 

H επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την 30η Ιουλίου 2013.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά στις 5 Αυγούστου 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου