Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Leader Αλιείας σε Εύβοια και Χίο

Υπεγράφησαν τα Τοπικά Προγράµµατα Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών (LEADER Αλιείας) για τις περιοχές της Εύβοιας και της Χίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9,3 εκατ. Ευρώ και αφορά σε 4.690.000 ευρώ για την Εύβοια και σε 4.600.000 ευρώ  τη Χίο 
Ο Άξονας 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 αφορά συνολικά σε δέκα αντίστοιχα Τοπικά Προγράµµατα Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών (LEADER Αλιείας), τα οποία υλοποιούνται σε περιοχές µε μικρές κοινότητες αλιέων, ή στις οποίες η αλιεία φθίνει, ή µε χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Leader Αλιείας για τα δύο νησιά θα χρηματοδοτηθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τουριστικό, αλιευτικό και θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και βιοτεχνικές μονάδες αλιευτικών προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση σε οικοτεχνίες παραδοσιακού χαρακτήρα.Ο προϋπολογισμός του Leader Αλιείας της Εύβοιας αφορά σε περιοχές της Ν. Εύβοιας και της Σκύρου.


Αντίστοιχα, το Leader Αλιείας της Χίου αφορά σε περιοχές της Κεντρικής και Β. Χίου, καθώς και στα νησιά Ψαρά και Οινούσσες και το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 28% από δημόσιες επενδύσεις και 72% από ιδιωτικές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου