Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Προδημοσίευση Προγράμματος Εξωστρέφεια Β κύκλος

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ», δημόσιας δαπάνης ύψους 30 εκ. €. Το παρόν πρόγραμμα έχει στόχο την προώθηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» εντάσσεται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007­-2013» (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ) και αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων (ΥΠΑΝΥΠ) προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

To πρόγραμμα Στοχεύει :
 • Στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων Επιχειρήσεων
 • Στην προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.
 • Στην ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργιών βιομηχανίας - εμπορίου - υπηρεσιών και δεσμών συνεργασίας Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.


O συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000,00) ευρώ

Στόχοι Έργων (κατά την ολοκλήρωση)
 • Αποδεικτικά Εμπορικής Συνεργασίας με εκτός Ελλάδος Επιχειρήσεις (πχ τιμολόγια, προσύμφωνα συνεργασίας κτλ).
 •  Τεκμηρίωση Παρουσίας σε αγορές του Εξωτερικού.
 • Αύξηση Κύκλου Εργασιών προερχόμενου Από το εξωτερικό

Σημείωση: Μη επίτευξη των παραπάνω επιφέρει μείωση επιχορήγησης κατά 10%.

Επιλέξιμα Σχέδια-Προυποθέσεις

 • Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους.
 • Επιλέξιμες τόσο μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και συμπράξεις*
 • Έναρξη λειτουργίας πριν από την 01/01/2012.
 • Επιλέξιμοι Κλάδοι : Μεταποίηση, Κατασκευές, Υπηρεσίες, Χονδρικό Εμπόριο.
 • Ισχύει ο Κανόνας De Minimis Περί σώρευσης ενισχύσεων.
 • Δεν απαιτείται απόδειξη Ιδίας Συμμετοχής.
 • Κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου απαραίτητη είναι η ύπαρξη είτε νέου προϊόντος είτε είσοδος σε νέες αγορές.


*Τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων και απαραίτητα μια μεταποιητική στο σχήμα.

Επιλέξιμες Ενέργειες

Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω γενικές κατηγορίες ενεργειών:

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Ειδικές Εγκαταστάσεις.
 • Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών.
 • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές - στόχους.
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς  
Δείτε Αναλυτικές Πληροφορίες ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου