Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Πορεία Προγράμματος ΠΑΒΕΤ 2013

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της  Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας υποβλήθηκαν 582 προτάσεις . Η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 139.739.033€. Η συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται στα 19.800.000€


Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου