Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Nησιώτικη Τουριστική Επιχειρηματικότητα

Ανακοινώθηκε η νέα δράση του ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στα νησιά.


Το πρόγραμμα προβλέπει :
 • Δανειακές συμβάσεις για κεφάλαια κίνησης ή/και χρηματοδότηση επενδύσεων
 • Προυπολογισμός δανείων από 10.000 έως 30.000 ευρώ 
 • Τετραετή περίοδο αποπληρωμής
 • Σταθερό επιτόκιο 2,8 %. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν στα νησιά αυτά από επιχειρήσεις με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό.


Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:
 • Δημιουργία- διαμόρφωση – ανακαίνιση – αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
 • Μηχανήματα και Εξοπλισμός,
 • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας,
 • Λογισμικό,
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,
 • Προβολή – Προώθηση,
 • Λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια – μη συμπεριλαμβανομένων ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης-, έξοδα μισθοδοσίας, αμοιβές τρίτων, κόστος πρώτων υλών και αγοράς εμπορευμάτων).


Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών η 21η Φεβρουαρίου 2013.

Η πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις θα είναι ανοιχτή έως ότου καλυφθεί ο προϋπολογισμός της δράσης, δηλαδή μέχρι να εκταμιευθούν δάνεια συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου