Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

2η Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο του των Μέτρων 311, 312, 313 του Άξονα 3

Υπεγράφη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η 2η Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»).
Στόχος των Μέτρων είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας.

Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 35% έως 60% και οι υποβολές προτάσεων πραγματοποιούνται έως τις 24 Απριλίου 2013.



 Μέτρο 311- Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» 

Δικαιούχοι: Επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Νέοι Γεωργοί
Δράσεις:

 •  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών  διανυκτέρευσης.
 •  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.
 •  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί  επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου.
 •  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων.
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής Υπηρεσιών.
 •  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση.

 Μέτρο 312 - Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ΔΕΝ ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων.


Δράσεις: 
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων .
 •  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά τη α΄ μεταποίηση.

 Μέτρο 313 -  Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ΔΕΝ ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχε
ιρήσεων.

Δράσεις:
 • Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
 •   Ίδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.

DΔείτε αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου