Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

Εναρξη υποβολών για την δράση ICT4growth

Ανακοινώθηκε η έναρξη υποβολών για την  Δράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» (συνοπτικά ICT4Growth). Καταληκτική ημερομηνία 18/2/2013. 

H δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Προτάσεις µπορούν να υποβάλλουν µεµονωµένες υφιστάµενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συµπράξεις αυτών,  ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελληνική επικράτεια


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου