Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Διευκρινίσεις για το πρόγραμμα Ελευθέρων Επαγγελματιών

Κατόπιν σχετικής έρευνας και  αλλεπάλληλων επαφών με τον αρμόδιο φορέα η Analysis Business Consulting ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές σχετικά με το πρόγραμμα "Ελευθέρων Επαγγελματιών Β κύκλος". Πιο συγκεκριμένα :

Το προαναφερθέν πρόγραμμα δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ2593/Β/31-12-2009 και τροποποιήθηκε μέσω του ΦΕΚ 846/Β/17/06/2010. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων είχε διάρκεια έως 5/7/2010 και αφορούσε νέες επιχειρήσεις με έναρξη από 01/01/2009 και έπειτα. 

Με απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3211 στις 3/12/2012 αποφασίσθηκε η τροποποίηση του οδηγού όσον αφορά τους φορείς χρηματοδότησης για τους άξονες προτεραιότητας 7 και 8.

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ αφορά την επανεκκίνηση του προγράμματος μέσω νέων υποβολών αλλά αφορά μόνο τους ήδη εντεταγμένους επιχειρηματίες.

Η Analysis Business Consulting  αναλογιζόμενη την τρέχουσα κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας και το κύμα δημοσιεύσεων περί νέου προγράμματος επιδότησης θεώρησε σκόπιμο να προβεί στην παρούσας διευκρίνιση μέσω της οποίας ενημερώνει το σύνολο των επενδυτών περί της συγκεκριμένης απόφασης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου