Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Προδημοσίευση προγράμματος "Μετεγκατάσταση"

Προδημοσιεύτικε το πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση". Στόχος του προγράμματος η μετεγκατάσταση μεταποιητικών επιχειρήσεων σε πιο οργανωμένους χώρους. Δημόσια επιχορήγηση 50% για επενδύσεις έως 400.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα :


Το Πρόγραµµα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ) που συνδέεται µε τη Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.Στόχος  του συγκεκριµένου Προγράµµατος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µέσα από τη  δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, για τις επιχειρήσεις που θα µετεγκατασταθούν, δεδοµένου ότι θα  λειτουργούν σε οργανωµένους χώρους, καθώς και η αντιµετώπιση των οχλήσεων που δηµιουργούν  και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εγκατεστηµένες µεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού  ιστού.

Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση της µετεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες µορφές ΒΕΠΕΕλάχιστος αιτούμενος Π/Υ: 30.000 €
Μέγιστος αιτούμενος Π/Υ: 400.000 €

Διάρκεια υλοποίησης επενδυσης έως 31/3/2015

Ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) 50%

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου