Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με κονδύλια του ΕΤΕΑΝ

Σε Συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η απεμπλοκή των κονδυλίων του  Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), προς ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Πιο συγκεκριμένα : 

Ο Υπουργός παρουσίασε τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας της αγοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω του ΕΤΕΑΝ με στόχο :

  • την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ και αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους.
  • την διοχέτευση στην αγορά των κονδυλίων του ΕΣΠΑ που παρέμεναν δεσμευμένα,
  • την διευκόλυνση της έκδοσης τραπεζικών εγγυητικών επιστολών
  • και την εξυγίανση – βελτίωση της αξιοπιστίας της ΕΤΕΑΝ

-Πρώτη πρωτοβουλία είναι η αναδιάρθρωση των δανείων που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ. Η ακριβής διάρκεια της επιμήκυνσης, θα εξαρτάται από τη συμφωνία στην οποία θα καταλήξει κάθε δανειολήπτης με την τράπεζά του. Η δυνατότητα παράτασης προσφέρεται τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για δάνεια που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες επειδή δεν εξυπηρετούνταν. Η Απόφαση είναι ήδη έτοιμη, υπογράφεται άμεσα  και θα τεθεί σε ισχύ μέσα στο Νοέμβριο.

-Δεύτερη πρωτοβουλία  αποτελεί το νέο πρόγραμμα για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, θα απεμπλακούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που είναι «παρκαρισμένα» στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και εμφανίζουν χαμηλά έως μηδενικά ποσοστά απορρόφησης, ώστε να διοχετευθεί πολύτιμη ρευστότητα στην αγορά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω  νέου προγράμματος για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι τράπεζες και θα είναι επιλέξιμοι όλοι οι κλάδοι της οικονομίας, 


-Η τρίτη πρωτοβουλία αφορά την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών προβλημάτων των λοιπών Προγραμμάτων που διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ. Συγκεκριμένα:


Για το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Σε αυτό το πρόγραμμα διαπιστώνεται πως υπάρχει απορροφητικότητα. Ετσι το πρόγραμμα θα συνεχισθεί και θα πραγματοποιηθεί μείωση στα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά 50%.


Επίσης, για το πρόγραμμα του Ταμείου «ΕΝΑΛΙΟ». Που αφορά τον αλιευτικό στόλο, τις υδατοκαλλιέργειες, τις επιχειρήσεις των αλιευτικών προϊόντων και την αειφόρο ανάπτυξη των επιλεγμένων σχετικών περιοχών. Πρόκειται εντός ενός μηνός να δοθεί ο νέος Οδηγός Εφαρμογής.


-Η τέταρτη πρωτοβουλία  συνίσταται στο Πρόγραμμα εγγύησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Πρόκειται για νέο επίσης πρόγραμμα, που ανακοινώθηκε κατ’ αρχήν τον Οκτώβριο και τίθεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή. Στοχεύει στην ενίσχυση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης τραπεζικών εγγυητικών επιστολών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν ροή αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς την χρήση κεφαλαίων. Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 45 εκατ. ευρώ και το ποσοστό κάλυψης της εγγύησης είναι 50 %.


Παράλληλα, τόνισε ο Υπουργός, "Προχωρά η εφαρμογή του  σχεδιασμού μας για την προκήρυξη του προγράμματος του ΕΣΠΑ ύψους 500 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που εκκρεμεί."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου