Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Έξι πρωτοβουλίες για το ΕΣΠΑ

Συνέντευξη Τύπου σχετικά με το ΕΣΠΑ και τους άξονες προτεραιότητας  έδωσε ο αρμόδιος Υπουργός Κ. Χατζηδάκης. Μέσα από την ομιλία του έθεσε τους στρατηγικούς στόχους για την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων και αναφέρθηκε στις έξι πρωτοβουλίες για το προσεχές διάστημα. Πιο συγκεκριμένα :

Ο Υπουργός ανακοίνωσε πως ασχολείται ο ίδιος προσωπικά με το ΕΣΠΑ και  την πορεία υλοποίησης του και έδωσε σημαντικές πληροφορίες τόσο για τα αναμενόμενα προγράμματα επιδότησης όσο και για την νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020).  Κατά την ανάλυση του παρουσίασε κωδικοποιημένα τις έξι βασικές προτεραιότητες : 

1. Επιτάχυνση της απορρόφησης των χρημάτων 
Στόχος είναι η διάθεση 3,73 δις ευρώ για το 2012 εκ των οποίων το πρώτο εξάμηνο έχουν διατεθεί τα 730 εκ. ευρώ.  Για να επιτευχθεί ο στόχος η στρατηγική που θα ακολουθηθεί είναι αρχικά η ψήφιση νόμου σύμφωνα με τον οποίο οι κατασκευαστικές εταιρίες θα έχουν δικαίωμα προκαταβολής για τα δημόσια έργα που αναλαμβάνουν. Και δεύτερων σε συνεργασία με την ΕΤΕπ η δημιουργία ενός εγγυοδοτικού μηχανισμού για την δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός του Νοεμβρίου. 

2. Απλοποίηση των διαδικασιών αξιοποίησης του προγράμματος 
Ηδη μέσα στο 2012 έχει επιτευχθεί η μείωση των απαιτούμενων υπογραφών για την υλοποίηση ενός προγράμματος κατά 60%. Παράλληλα,  ενεργοποιείται σύστημα ηλεκτρονικών υπογραφών επί των εγγράφων που αφορούν τα ζητήματα του ΕΣΠΑ και απλοποιούνται οι διαδικασίες υπαγωγής μιας επιχείρησης με σκοπό την ολοκλήρωση της κάθε πράξης ένταξης εντός 30 ημερών. 

3. Αναθεώρηση των προγραμμάτων που τρέχουν ή θα τρέξουν το επόμενο διάστημα
Με την αναθεώρηση, ενισχύονται  οι νέες αναπτυξιακές δράσεις με αιχμή τις δράσεις επιχειρηματικότητας. Η έμφαση θα δοθεί σε τρεις τομείς:
Πρώτον, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω νέου κύκλου προκήρυξης κρατικών ενισχύσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων (500 εκατομμύρια για την προκήρυξη για τις ΜμΕ, 330 εκατομμύρια για το Εγγυοδοτικό Ταμείο για τις ΜμΕ).
Δεύτερον, στη στήριξη της παραγωγικής επιχειρηματικότητας μέσω του νέου Επενδυτικού Νόμου.
Τρίτον, στη στήριξη του εξαγωγικού χαρακτήρα των ελληνικών επιχειρήσεων.

4. Αμεση βοήθεια για την εκτέλεση των 181 έργων προτεραιότητας
Αξιοποιώντας τους πόρους της κοινοτικής τεχνικής βοήθειας, θα εγκατασταθούν σταδιακά project managers σε περίπου σαράντα έργα, δηλαδή αυτά που έχουν προβλήματα. Κάθε project manager θα παρακολουθεί ομάδα έργων. 

5. Εξασφάλιση των κονδυλιών για τα ημιτελή έργα 
Είναι γνωστό πως υπήρχαν ημιτελή έργα της προηγούμενης περιόδου του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που εάν δεν τελείωναν εγκαίρως, η Ελλάδα θα έπρεπε να επιστρέψει την κοινοτική συνδρομή που είχε λάβει για αυτά. Η πρώτη ομάδα έργων αφορούσε όσα έπρεπε να τελειώσουν έως τις 30/9/2012. Ήταν 450 περίπου έργα και υπήρχε κίνδυνος να χρειαστεί να επιστρέψουμε 800 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ο κίνδυνος αυτός απεφεύχθη. 

6. Διαπραγμάτευση για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020)  
Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ήδη τις διαπραγματεύσεις με σκοπό την εξασφάλιση ενός νέου πακέτου στήριξης της επιχειρηματικότητας που θα "τρέξει" την περίοδο 2014-2020. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και σύντομα αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις. 

Κατά την ολοκλήρωση της παρουσίασης τέθηκαν ερωτήσεις προς τον Υπουργό όσον αφορά το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων κ. Γιαννούσης απάντησε σχετικά : 


"Θεωρώ ότι μέχρι τον Νοέμβριο θα μπορούσαμε να έχουμε ετοιμαστεί, προκειμένου να προχωρήσουμε σε αυτή την προκήρυξη εντός του 2012". Ενώ ο και κ. Χατζηδάκης τοποθετήθηκε με την ακόλουθη δήλωση "Χτες στις Βρυξέλλες μεταξύ των άλλων είδα και τον κ. Πράντο ο οποίος είναι ο επικεφαλής της οριζόντιας Μονάδας που καλύπτει μεταξύ των άλλων και την Ελλάδα για το ΕΣΠΑ και του είπα και την ανάγκη να πάει πολύ γρήγορα η Επιτροπή ως προς την αναθεώρηση και μου υποσχέθηκε ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Άλλωστε έρχεται εδώ ο Επίτροπος ο κ. Hahn στις 19 Οκτωβρίου και έρχεται κι εκείνος μαζί για να δούμε πόσο πιο γρήγορα μπορεί να πάει. Τα χρήματα θα έρθουν! Όπως είπα και προηγουμένως κοντός ψαλμός αλληλούια"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου