Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Παράταση εως 31/8/12 για την πρόσκληση Leader του Ν. Θεσσαλονίκης


Με βάση την 11/2012 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER), παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων για την 2η Προκήρυξη Δράσεων του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER κατά 1 μήνα δηλαδή από 31-7-2012 σε 31-8-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κρίθηκε αναγκαία διότι το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη της 2ης πρόσκλησης δράσεων του Τοπικού Προγράμματος (19-4-2012 έως την αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων 31-7-2012) συνέπεσε με την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο λόγω της διενέργειας διπλών γενικών βουλευτικών εκλογών, γεγονός που σε συνδυασμό με το γενικότερο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, είχε ως αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να διακατέχονται από μία ανασφάλεια, η οποία εκφράσθηκε προς τον υπηρεσιακό πυρήνα της ΟΤΔ και να αντιμετωπίζονται δυσκολίες στη συμπλήρωση και την έγκαιρη υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας στην ΟΤΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου