Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής Αιτημάτων Ολοκλήρωσης, Τροποποίησης, και Παραίτησης για τη δράση digi-retail

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 13/06/2012 και ώρα 12:00μμ οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail», έχουν τη δυνατότητα υποβολής
Α. Αιτημάτων Ολοκλήρωσης, 
Β. Τροποποίησης και
Γ. Παραίτησης
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον οδηγό υλοποίησης της δράσης. 
Ειδικότερα :
Α. Αίτημα Ολοκλήρωσης
Oι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail», έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν, να επεξεργαστούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Αίτημα Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

Β. Αίτημα Τροποποίησης
Oι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail», έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτημα Τροποποίησης Πράξης επί της Απόφασης Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης που έχουν λάβει, εφόσον έχουν προβεί σε τροποποιήσεις μεγάλης εμβέλειας.

Γ. Αίτημα Παραίτησης
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, μια Επιχείρηση που έχει λάβει Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης της αίτησης δεν επιθυμεί πλέον να συμμετάσχει στη Δράση, καλείται να ενημερώσει άμεσα την Κοινωνία της Πληροφορίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου