Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Αποτελέσματα του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. Συνολικά εντάχθηκαν 2.228 επιχειρηματικά σχέδια. 1.626 προτάσεις στην Δράση 1 για νέες επιχειρήσεις και 602 προτάσεις στην Δράση 2 για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Αναμένεται και δεύτερος κύκλος εγκρίσεων. Το σύνολο των επιλεγέντων επιχειρηματικών σχεδίων και στις δυο δράσεις δημιουργούν 3.500 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας.

Η μεγάλη απήχηση του Προγράμματος οδήγησε στην ανάγκη για εξασφάλιση πρόσθετων πόρων κατά 40 εκ. ευρώ. Η ένταξη επιπλέον έργων αναμένεται αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αύξηση αυτή.  

Το σύνολο των ενδιαφερομένων (επιλεγέντες, επιτυχόντες και αποτυχόντες) θα ενημερωθεί εγγράφως. Οι επιλεγέντες μετά την επίσημη ενημέρωση τους θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως προβλέπεται από την προκήρυξη σε διάστημα έως δυο μηνών, προκειμένου να  ενισχυθεί το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα καλύπτει το 100% του προβλεπομένου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου